A downloadable game for Windows

ENG:

Transformice inspired fan card game we made with Tadedav. Game is clone of old czech game called Ants - two players are playing against each other and the goal is to destroy opponents castle or build his castle to 100%.

CZ:

Karetní hra inspirována Transformice. Hru byla vytvořena ve spolupráci s Tadedav. Jedná se o upravený klon staré české hry Mravenci - dva hráči proti sobě hrají karetní hru a jejich cílem je buďto kompletně zničit hrad soupeře a nebo vystavit hrad na 100%.

Download

Download
MKlon_v3.zip 22 MB

Install instructions

ENG:
1.) Download the MKlon_v3.zip file
2.) Unpack the MKlon_v3.zip file
3.) Launch "MKlon.exe"
4.) Set the game however you like it and click PLAY
5.) Have fun :)

CZ:
1.) Stáhni soubor MKlon_v3.zip
2.) Rozbal MKlon_v3.zip
3.) Spusť "MKlon.exe"
4.) Nastav si hru podle toho jak ti to vyhovuje (Pro češtinu vyber Czech) a klikni na PLAY.
5.) Užíj si hru ...

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.